یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ - ساعت : ۱۵:۴۶

  • با جان باختن ۵ نفر دیگر، تعداد فوتی های کرونا در استان اردبیل به ۸۷ نفر رسید.


  • قالب خبری