یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ - ساعت : ۲۳:۴۴

  • چندین سال است که دیگر هیچ تبلیغی برای استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی نمی شود، تصادفات جاده ای اتوبوس هم افزایش یافته است.


  • قالب خبری