مانور اصلاح شبکه فشار متوسط مسیر آلوارس

سیم برق
 موسوی با اعلام این خبر افزود: با توجه به نزدیک شدن به فصل سرما و موقعیت کوهستانی این مسیر ، جهت افزایش قابلیت اطمینان شبکه ، با اعمال خاموشی با برنامه و در قالب ۵ اکیپ اعم از اتفاقات ، تعمیرات و پیمانکار نسبت به اصلاح ایرادات شبکه اقدام شد.
برق
وی افزود : در این عملیات اصلاح کجی مقره ، کاور گذاری روی کراس آرم در نقاط پرنده خیز ، کاور گذاری روی کات اوت ها ، تعویض برق گیر های معیوب ، اصلاح جمپر ها و فلش کشی انجام گرفت.
شماره خبر : 193293 - سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۱۶:۱۵
1396 copyright.