صلاحیت ۹۱ کاندیدا به تایید شورای نگهبان نرسید

حجت الاسلام بیدار رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان اردبیل:

🔹صلاحیت ۹۵ نفر از داوطلبان نامزدی انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان اردبیل تایید شد.

🔹در استان اردبیل مجموعا ۲۴۱ نفر برای نامزدی انتخابات مجلس ثبت نام کرده بودند که ۲۸ نفراز آنان انصراف دادند و از ۲۱۳ نفر باقیمانده صلاحیت ۹۵ نفر به تایید شورای نگهبان رسید.

🔹 وی با بیان اینکه در بررسی های به عمل آمده صلاحیت ۹۱ نفر از داوطلبان استان اردبیل به تایید شورای نگهبان نرسید افزود: صلاحیت ۲۷ نفر از داوطلبان هم احراز نشد.

🔹در حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین وسرعین ۱۰۶ نفر ثبت نام کرده بودند که ۱۶ نفر انصراف دادند و از ۸۷ نفر باقیمانده، صلاحیت ۳۷ نفر به تایید رسید، صلاحیت ۳۶ نفر رد شد و ۱۴ نفر هم صلاحیتشان احراز نشد.

🔹در حوزه انتخابیه پارس آباد، بیله سوار و اصلاندوز ۶۱ نفر ثبت نام کرده بودند که ۴ نفر انصراف دادند و از ۵۷ نفر باقیمانده، صلاحیت ۲۵ نفر به تایید رسید، صلاحیت ۲۸ نفر رد شد و ۴ نفر هم صلاحیتشان احرازنشد.

شورای نگهبان

🔹درحوزه انتخابیه خلخال و کوثر ۳۹ نفر ثبت نام کرده بودند که ۳ نفر انصراف دادند و از ۳۶ نفر باقیمانده، صلاحیت ۱۹ نفربه تایید رسید، صلاحیت ۱۴ نفر رد شد و ۳ نفرهم صلاحیتشان احرازنشد.

🔹در حوزه انتخابیه گرمی ۱۴ نفر ثبت نام کرده بودند، که کسی انصراف نداد و از ۱۴ نفر ، صلاحیت ۴ نفر به تایید رسید، صلاحیت ۸ نفر رد شد و ۲ نفرهم صلاحیتشان احراز نشد.

🔹در حوزه انتخابیه مشگین شهر ۲۱ نفر ثبت نام کرده بودند که ۲ نفر انصراف دادند و از ۱۹ نفر باقیمانده، صلاحیت ۱۰ نفر به تایید رسید، صلاحیت ۵ نفر رد شد و ۴ نفر هم صلاحیتشان احراز نشد.

در این باره بخوانید: 

اسامی کاندیداهای دارای صلاحیت از استان اردبیل

شماره خبر : 198145 - یکشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۲۱:۱۸
1396 copyright.