چشمه آبگرم در کنار آبشار یخی در مشگین شهر

شناسه خبر : ۲۱۲ جمعه ۱۰ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۱۱

روستای موییل هر چند کوچک است ولی از ظرفیت های زیادی برای جذب گردشگر برخوردار است که از جمله می توان به چشمه های فراوان موئیل اشاره کرد.