پنج شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ - ساعت : ۱۵:۰۱

  1. اردبیل نیوز
میراث باقی مانده از دوران کدام استانداران اردبیل تاریکتر است؟

با گذر زمان هر روز پرونده ها و اسنادی از بی مسئولیتی مدیران سابق گشوده می شود که اذهان عمومی از این حجم بی مروتی در تعجب تاریخی فرو رفته اند.

حمایت منتخب شورا از دکتر حمید لطف اللهیان

علیرضا غریبی منتخب شورای شهر اردبیل گفت: با توجه به سابقه و عملکرد دکتر لطف اللهیان، در شرایط فعلی ایشان را بهترین گزینه برای شهرداری اردبیل می دانم.

قالب خبری