جمعه ۱۳ تیر ۱۳۹۹ - ساعت : ۲۱:۳۱

  1. جمنا
آزمون سخت پیش روی جمنای اردبیل

خیز کاندیداها برای قرار گرفتن در این لیست از ماه‌ها قبل شروع شد تا جمنا در آزمونی سخت برای بستن لیست خود قرار گیرد.

آیا جمنا قربانی بی تدبیری خواهد شد؟

به نظر می رسد قطار ایستگاه پرتردد جمنا به روزهای پایانی خود نزدیک می شود و تاثیر گذاران اصلی این تشکل قصد دارند با ارائه یک لیست سه نفره ( نیکزاد، سید کاظم و اکبری)، بر شایعاتی که از اولین روزهای تشکیل این گروه مبنی بر غیر اصولی پروسه انتخابات آن تاکید داشتند، مهر تائید بزند.

نوعی اقدم برنده بزرگ لیست جمنا
رسول علی اوغلو

اکنون اما به لطف کار تشکیلاتی جمنا، این چالش تعیین کننده از پیش روی نوعی اقدم برداشته شده است.

جنگِ قدرت یا جنگِ خدمت
مهدی جهاندیده:

خروجی واقعی جمنا

مهندسی جمنا یا مهندسی علی نیکزاد

رای گیری جمنا انجام شد و اتفاقی که افتاد بیشتر به مهندسی جمنا ملقب گردید. اما چیزی که بیشتر نمایان است،

باخت بزرگ جمنا در اردبیل با لیستی غیر قابل باور

پس از انتشار اسامی لیست ۹‌ نفره اول جمنای اردبیل که اسامی آنها خارج از انتظار و برآورد عمومی مردم بود، بنظر میرسد برخی لابی‌ها در داخل جمنای اردبیل در شکل گیری این لیست تاثیر بیش از حدی داشته است

قالب خبری