چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹ - ساعت : ۰۸:۲۸

  1. دست
جوان پارس آبادی دوباره صاحب دست شد

پیوند موفقیت آمیز دست قطع شده در بیمارستان امام خمینی (ره) پارس آباد

قالب خبری