دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹ - ساعت : ۲۲:۱۹

  1. دوست
شلیک تیر خلاص در جاده/عکس

مرد جوان دوستش را با شلیک گلوله به سرش در ماشین کشته بود ادعا کرد او خودزنی کرده است.

تنها دوست واقعی انسان از نظر امام رضا (ع)

یکی از بیانات نورانی امام‌رضا(ع) این است که تنها دوست انسان، عقل اوست و همین یک دوست برای او کافی است.

قالب خبری