پنج شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ - ساعت : ۱۲:۵۳

  1. رحمت انوری اذر
احداث دریاچه مصنوعی در مشگین شهر/ تحقق بودجه ۹۰ درصدی شهرداری
 شهردار مشگین شهر خبر داد

شهردار مشگین شهر با اشاره به اینکه تحقق بودجه در سال گذشته ۷۵ درصد بود، گفت: امسال ۹۰ درصد تحقق بودجه داشتیم که این شاخص مهم برای شورا و شهرداری مشگین شهر است.

قالب خبری