جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹ - ساعت : ۱۲:۵۵

  1. سردار سلیمانی
غیرت مالک باقی است…
کبری سعادتی

با اینکه بیش از ۴۰ سال در جبهه های نبرد بودی عمر شناخت خیلی از ماها از شما به یک دهه هم نمی رسد اما در این یک دهه فهمیدیم آنچه را که باید می دانستیم. شدی فرمانده بی ادعای قلوب همه جوانان و مظلومان و مسلمانان و خار چشم دشمنان جهان.

قالب خبری