جمعه ۲۴ مرداد ۱۳۹۹ - ساعت : ۰۴:۰۰

  1. عباس جهانگیرزاده
خبر خوش برای کشاورزان مغان

نماینده مردم پارس آباد، بیله سوار و اصلاندوز مغان در مجلس گفت: وزیر جهاد کشاورزی در سفر به این منطقه قول دادند تا ۱۵ روز آینده بهای گندم ، جو و کلزای خریداری شده از کشاورزان این منطقه پرداخت شود.

مشکلات عشایر پارس آباد پیگیری می شود
نماینده مردم پارس‌آباد:

نماینده مردم پارس‌آباد: مشکلات عشایر محدوده کشت و صنعت‌های مغان و پارس پیگیری می‌شود.

بیمارستان پارس‌آباد در شأن مردم منطقه نیست

نماینده مردم پارس‌آباد گفت: یکی از مطالبات مهم مردم منطقه رسیدگی به بیمارستان ارس است، لذا در تلاشیم تا وضعیت بیمارستان ارس در حد و اندازه و شأن مردم شهرستان پارس آباد ارتقا یابد

قالب خبری