سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ - ساعت : ۱۸:۵۰

علی اکبر روح نواز مدیر مسئول نشریه “چشم انداز اردبیل” در صفحه شخصی خود به اظهارات یک مقام وزارت آموزش و پرورش ایران که از احتمال ورود زبان چینی به فهرست آموزش زبان‌های خارجی دانش‌آموزان خبر داده داد، واکنش نشان داد.

علی اکبر روح نواز در این نوشته به علت گرانی مرغ در روزهای اخیر پرداخته است.

علی اکبر روح نواز در یادداشتی نوشت:

علی اکبر روح نواز در صفحه شخصی خود به موضوع سواستفاده برخی پزشکان از عنوان” مدافعان سلامت” و کسب مشروعیت در جامعه پرداخته است.

علی اکبر روح نواز در کانال شخصی خود در مورد جناح های اصولگرا و اصلاح طلب در اردبیل نوشت:

  داستان تراژیکی داریم، از یک طرف قانون اساسی، خواندن و نوشتن به زبانمان را به رسمیت شناخته اما در مسیر تحقق این مطالبه بحق، به عناوین رنگارنگ از قبیل جدایی طلب و امثالهم متهم می شویم. هر زمان هویت مان را به سخره می گیرند و از حق طبیعی امان دفاع می کنیم، بی…

تبلیغات مدرن بر پایه مدیریت ذهن» بر توسعه وعده داده شده در استان اردبیل سایه سنگینی افکنده و هیچ گونه نقد و انتقادی را بر نمی‌تابد.

نقد عملکرد شورای حفظ حقوق بیت المال استان اردبیل

بین معیار سنجش کارآمد یک سیستم و مسؤولان آن با تکریم ارباب رجوع و میزان خدمات رسانی رابطه مستقیم وجود دارد.

دوم اسفندماه در تقویم جهانی و با هدف تنوع زبانی و فرهنگی به «زبان مادری» نام گرفته است،‌ امری مهم، حیاتی و هویت‌بخش که متاسفانه در کشور ما همواره در لابلای وعده‌ها پنهان مانده و به مثابه رنگین‌کمان وحدت در معرض خدشه است.