پنج شنبه ۳ مهر ۱۳۹۹ - ساعت : ۱۱:۳۲

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری اردبیل از جمع آوری وسایل بازی فلزی و غیر استاندارد از شهر اردبیل خبر داد.

حمید لطف‌اللهیان گفت: سرانه تولید زباله در شهر ۸۰۰ گرم برای هر نفر است که این میزان با سرانه تولید کشوری (۶۰۰ گرم برای هر نفر) و سرانه جهانی (۴۰۰ گرم برای نفر) بیشتر بوده و بایستی مدیریت شود که با فرهنگسازی شهروندان می‌توان در این امر موفق عمل کرد.

حمید لطف اللهیان با بیان اینکه مساحت فضای سبز اردبیل ۴ میلیون مترمربع است، گفت: در زمینه توسعه فضای سبز اقدامات مطلوبی در شهر انجام شده که کاشت گیاهان پوششی متناسب با اقلیم شهری از جمله این اقدامات است.

 شهردار اردبیل گفت: در سال ۹۸ سرانه فضای سبز اردبیل، افزایش نیم متر مربعی خواهد داشت.

شهردار خلخال گفت: با وجود معرفی این شهر به عنوان یکی از شهرهای سبز کشور، میانگین سرانه فضای سبز آن پایین تر از استان است.

حمید لطف‌اللهیان اظهار کرد: در مسیر توسعه و پیشرفت شهرها آنچه که شاخصه شهر اردبیل محسوب می‌شود توجه به الگوی «شهر انسان محور» است که به عنوان رویکرد شهرداری اردبیل در دستور کار قرار گرفته و ما در این حوزه با تمام توان فنی و اجرایی و الگوهای شهر انسان محور وارد عمل شده‌ایم.

طرح حفاظت و نگهداری از فضای سبز خلخال در زمستان با پوشش نهال های غرس شده جدید سرو خمره ای و برف تکانی درختان در حاشیه خیابان های اصلی از سوی شهرداری عملیاتی شد.

حبیب فتحی گفت: توسعه فضای سبز شهر اردبیل نیازمند استفاده از شیوهای نوین است که با کمترین هزینه هم می توان در مصرف آب صرفه جویی کرد و هم در حفظ و نگهداری آن موفق شد.

حمید لطف‌اللهیان گفت: در ستاد بازآفرینی پایدار شهری برنامه‌های ویژه‌ای برای مدیریت سکونتگاه‌های غیررسمی که از چالش‌های مهم تمامی شهرها محسوب می‌شود؛ در نظر گرفته شده است.

حمید لطف‌اللهیان گفت: احداث پارک‌های محله‌ای به ویژه در مناطقی که با کمبود فضای تفریحی روبرو هستند را جدی گرفته‌ایم تا زمینه اجرای آنها فراهم آید. شهردار اردبیل اظهار کرد: با توجه به اینکه زمین بایری را در پشت دانشگاه فرهنگیان داشتیم و شهروندان این منطقه از بلاتکلیفی این زمین که به محل تخلیه نخاله…