پنج شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ - ساعت : ۱۴:۵۸

  1. مجتمع گوشت اردبیل
رییس سازمان خصوصی سازی به دادسرای اردبیل احضار شد

دادستان عمومی و انقلاب استان اردبیل با اشاره به ارسال نتیجه کارشناسی مجتمع گوشت اردبیل به دادسرا، اظهار کرد: مطابق این کارشناسی، مشخص شد که بیش از ١۴٠ میلیارد ریال بدهی دراین رابطه وجود دارد.

سود ۷۵ میلیاردی در جیب خریدار کشتارگا اردبیل

طی ۱۳ سال ۷۵ میلیارد تومان نصیب خریداران کشتارگاه گوشت اردبیل شد.

تاراج بیت المال به بهانه خصوصی سازی

نماینده اردبیل با اشاره اینکه به بهانه خصوصی سازی بیت المال را تارج می کنند، گفت: در تحقیقاتی که صورت گرفته ردپای برخی افراد در واگذاری کشت و صنعت مغان دیده می شود.

استان اردبیل زیر ذره بین خصوصی سازی
تکلیف دو مجتمع کشت و صنعت مغان و گوشت اردبیل چه خواهد شد؟

معضل کشت صنعت گل بود و به سبزه نیز آراست. واگذاری مجتمع گوشت اردبیل آن هم به شخص جنجالی پرونده دیگری را زایید. تا بحال سرنوشت هر دو مجتمع بلاتکلیف است. جعفر دولت آبادی در خبری قول مساعدت و ورود قوه قضایی به این موضوع را داده اما سوال اینجاست که آیا سرانجام این مجتمع ها ختم بخیر خواهد شد؟

بدهی ۲۰ میلیاردی به مجتمع گوشت اردبیل

به گفته دادستان اردبیل خریداران بخشی از بدهی‌ها را پرداخت کرده و حدود ۲۰ میلیارد تومان از بدهی‌ها باقی مانده است.

۱۴۰۰ میلیارد را ۳۴۷۰ میلیارد تومان  نقد و نسیه فروختیم

رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی می گوید: مسئولان گفتند اگر کشت و صنعت مغان را ۱۴۰۰ میلیارد تومان بدون سود اقساطی بفروشید کار خوبی کردید. کسی که این کار را انجام می دهد منت سر دولت گذاشته است. ما این ۱۴۰۰ میلیارد تومان را ۳۴۷۰ میلیارد تومان  نقد و نسیه فروختیم.

قالب خبری