شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹ - ساعت : ۲۰:۲۶

  1. مدیرعامل
نقشه پلید مدیرعامل برای کارمند خانم/عکس

 مدیرعامل یک شرکت خصوصی در اقدامی پلید خانم دانشجوی پزشکی را هدف نیت شیطانی خود قرار داد. این مرد دیروز در دادگاه کیفری یک استان تهران از خود دفاع کرد .

قالب خبری