شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۸ - ساعت : ۱۹:۱۸

  1. مسعود وسیله
برف و سرما و بازهم تصمیم های نادرست تعطیلی مدارس!
مسعود وسیله ایردموسی

  ساکنان اردبیل چند سالیست با تصمیم های نادرست مسوولان ذیربط در اعلام دایری و یا تعطیلی مدارس این شهرستان به هنگام حاکمیت وضعیت جوی نامساعد آشنایی دارند گویا برای این داستان تکراری در این شهرستان پایانی متصور نیست! سالهاست موضوع تعطیلی و یا دایری واحدهای آموزشی ، تناسب چندانی با وضعیت هوای‌منطقه ندارد و […]

دگرگونی الگو و کاهش بارش شمالغرب

برونداد تازه ترین نقشه های تراز میانی نشانگر دگرگونی در الگوی مربوط به چگونگی تاثیرگذاری چرخند سیبریایی و کاهش بارش طی هفتهء پیش رو برای شمالغرب ایران و اردبیل است.

برف و سرمای پردامنه در راه اردبیل

بررسی تازه ترین نقشه های تراز میانی جو ؛ پیش آگاهی های قبل مبنی بر حاکمیت برف ؛ کولاک و سرمای پردامنه طی هفتهء پایانی آبان و دههء اول آذر بر پهنهء پهناوری از نیمهء شمالی ایران و به خصوص استان اردبیل را تایید می کنند.

پیش بینی هوای استان اردبیل در روزهای آینده

تازه ترین برونداد الگوی تاثیرگذار بر جو منطقه با تایید پیش آگاهی های قبل از در پیش بودن هوای سرد و بارشی از آغازین روز دههء دوم آبان در پهنهء پهناوری از استان اردبیل و کرانهء جنوب خزر و نقاطی از شمال غرب خبر می دهد.

ضرورت آمادگی مواجهه با اولین برف پاییز

 پیرو پیش آگاهی های قبل هوای نقاطی از استان اردبیل شمالغرب و کرانه های جنوب خزر با نفوذ امواج کم ارتفاع تراز میانی جو و ناوهء اطلسی همراه با خطوط کانتوری جنب قطبی با منشأ اسکاندیناوی از چهارشنبه ۸ تا اواسط آبان به شرح ذیل دگرگون میشود.

پیش بینی هوای استان اردبیل در روزهای آینده

موج هوای سرد و برفی از آخر هفتهء جاری (۹ آبان) نقاطی از شمالغرب ؛ اردبیل و کرانهء جنوب غرب خزر را در بر می گیرد.

پیش بینی هوای استان اردبیل در روزهای آینده

امسال در منطقه در این دو ‌پارامتر شاهد بی هنجاری به صورت فراوانی وقوع دماهای سرد و روزهای پربارش خواهیم بود.

ضرورت آمادگی در مقابل هوای زمستانی زودرس!
خط و نشان پاییز

برونداد الگوها و تصویر ماهواره ؛ وضعیت جوی ترسیم شده در پستهای قبل مبنی بر نفوذ سرمای کم سابقه به شمالغرب ؛ جنوب غرب خزر و اردبیل را در روز پایانی تابستان و آغازین روزهای پاییز تایید میکند.

تابستان در هوای زمستانی به پاییز میرسد!

یک سردچال عظیم اطلسی که با سرمای اسکاندیناوی همراه است به احتمال زیاد طی ۱۲ تا ۱۸ مهر اردبیل را زیر تاثیر قرار دهد.

پیش بینی هوای استان اردبیل در تاسوعا و عاشورا

سه شنبه برابر با عاشورا بطور موقت بارش متوقف و به باران پراکنده محدود میشود. ظهر عاشورا با پیشروی خط گرما به عرض های شمالی بطور موقت بر دما افزوده شده و باد بطور نسبی گرم میوزد ولی از شب با تغییر جانب باد به شمالشرق هوا سرد با باران ریزه و باران خفیف میشود.

پیش بینی هوای استان اردبیل در روزهای آینده

رگبار تابستانه در شمالغرب و کرانهء خزر

برف در بلندیها و رگبار در دشتها !

ین پدیده ها ناشی از زبانه های مونسون مستقر بر فراز آناتولی و قفقاز است.

خرداد با سرما می آید!

پیرو پیش آگاهی های قبل ؛ فلات ایران زیر نفوذ امواج کم دامنهء فصلی قرار دارد که پیامد آن ادامهء طوفانهای تندری متناوب در پهنهء وسیعی از کشورمان و به خصوص شمالغرب ؛ کرانهء جنوب خزر ؛ دامنه های زاگرس و البرز ؛ جنوب غرب ؛ جنوب شرق و خراسانهاست.

احتمال بحران برف در اردبیل با ورود موج اصلی

تازه ترین الگو از ادامهء این وضعیت با شدت زیادتر طی روزهای آینده حکایت دارد که میتواند به حاکمیت وضعیت جوی حاد منجر شود.

خطر سرمایش بهاری برای اردبیل

تازه ترین الگو؛ پیش آگاهیهای قبل را مبنی بر هجوم هوای سرد به اردبیل در اواخر فروردین و آغازین روزهای اردیبهشت تایید میکند. تحلیل الگوی شکل گرفته بر فراز ایران تتمهء سیکلون عظیم که طی چند روز گذشته سبب بارش های سنگین در پهنهء پهناوری از فلات ایران شد تا دقایقی دیگر (نخستین ساعت سه […]

طوفان و احتمال سیلاب پراکنده در اردبیل

🔸ساکنان اردبیل ، نیر ، نمین ، سرعین ، گرمی و مشگین شهر از ظهر ۱۲ تا پایان ۱۳ فروردین شاهد طوفان تندری و گاهی گرمیج با بیشینهء ۱۱۵ کیلومتر در ساعت خواهند بود.

چهارشنبه سوری اردبیل زیر برف و سرما

از امروز تا شنبه گرمیج گاهی با بیشینهء سرعت ۹۵ کیلومتر در ساعت پدیدهء غالب بوده و عصر پنجشنبه تا اواخر جمعه برف و باران خفیف در نقاطی از استان اردبیل میبارد. هنگام

برف و سرما چهره اردبیل را دگرگون می کند

هوای سرد و بارش متناوب ولی سنگین ‌برف از ۸ تا اواسط اسفند در پهنهء وسیعی از فلات اردبیل حاکم می شود.

احتمال وقوع وضعیت جوی حاد در اردبیل

طی شش روز متوالی آسمان ابری و مه آلود و در اکثر ساعات با ریزش برف همراه کولاک پیش بینی می شود.

حذف دمای کمینه از سایت هواشناسی اردبیل
مسعود وسیله

نمایهء مربوط به میزان دمای کمینه شهرهای استان اردبیل از امروز در سایت اداره کل هواشناسی این استان غیرفعال شده است.

قالب خبری