پنج شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ - ساعت : ۱۴:۰۸

  1. نظری
فعالیت فرهنگی به نصب بنر محدود شده است

انتقاد نماینده خلخال از ضعف عملکرد دستگاه های فرهنگی

قالب خبری