یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹ - ساعت : ۱۴:۱۵

  1. نقی رستمی
هزینه آب مصرفی روستاییان استان اردبیل چقدر است؟

معاون برنامه‌ریزی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل گفت: هزینه آب مصرفی اهالی ساکن در روستاهای این استان کمتر از یک دهم هزینه تولید آب شرب است.

تخصیص ۵ میلیارد ریال اعتبار به شرکت آب و فاضلاب روستایی

معاون برنامه ریزی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گفت: امسال ۵ میلیارد ریال اعتبار نقدی به این شرکت تخصیص یافته و مابقی اعتبارات بصورت اوراق خزانه با زمان پرداخت ۲ ساله است.

قالب خبری