شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ - ساعت : ۲۰:۱۱

دریاچه زیبای نئور در بخش هیر استان اردبیل / عکس:هادی غنی زاده

طبیعت سرسبز فندقلو،شهرستان نمین/ عکس:هادی غنی زاده

طبیعت روح نواز حیران/ عکاس:هادی غنی زاده

مراتع سرسبز ارتفاعات جنگل فندقلو/ عکس: هادی غنی زاده

عصر بهاری اردبیل، محوطه بقعه شیخ صفی/ هادی غنی زاده

نمای زیبا از سر در‌ مجموعه تاریخی کلخوران و بقعه شیخ جبرائیل پدر شیخ صفی الدین اردبیلی و جد سلاطین صفوی/ عکس: هادی غنی زاده

استان اردبیل| دورنمای زیبا از دریای خزر و گردنه حیران | عکس:هادی غنی زاده