پنج شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ - ساعت : ۰۶:۱۶

  1. واحدی زاده
تبدیل چراغ های معابر به چراغ های ۲۰*۴ وات ال ای دی

مدیر امور سه برق اردبیل از تبدیل ۹۵ دستگاه چراغ اسقاط و معیوب به چراغ های ۲۰*۴ وات ال ای خبر داد.

قالب خبری