دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ - ساعت : ۰۴:۳۸

  1. پلیس ۱۱۰
موضوع بیشترین تماس مردم استان اردبیل با ۱۱۰

رسول سلحشور گفت؛ افزایش تماس ها با مرکز فوریت های پلیسی استان ۱۴ درصد، تماس های عملیاتی ۲۱ درصد و تماس دریافت اطلاعات و راهنمایی ۱۹ درصد افزایش داشته است.

قالب خبری