چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹ - ساعت : ۰۸:۴۶

  1. پیوند
جوان پارس آبادی دوباره صاحب دست شد

پیوند موفقیت آمیز دست قطع شده در بیمارستان امام خمینی (ره) پارس آباد

عمل جراحی موفقیت آمیز پیوند دو عضو قطع شده در استان اردبیل
برای اولین بار

سرپرست تیم پیوندی بیمارستان فاطمی اردبیل گفت:در طول سه هفته گذشته برای اولین بار در استان اردبیل دو عمل پیوندی عضو قطع شده دست و پا با موفقیت کامل انجام شده است.

قالب خبری