تگ هاي آرشيو : گیلدیک

درختچه های گیلدیک در نیر به بار نشست

درختچه های گیلدیک در نیر به بار نشست

درخچه های نسترن کوهی که در زبان آذری با نام « گیلدیک» شناخته می شود از جمله گیاهان دارویی است که در مناطق مختلف شهرستان نیر به وفور یافت می شود.

درختچه های گیلدیک در نیر به گل نشست

درختچه های گیلدیک در نیر به گل نشست

در کتب علمی و پزشکی خواصی از جمله دفع بوی بد بدن ، آرام کننده اعصاب ، سنگ و ورم کلیه ، ضدانگل ، تقویت کننده معده ، رفع غم و غصه ، سریع کننده جریان خون در پوست و لطافت پوست برای آن ذکر شده است