تگ هاي آرشيو : گیلدیک

درختچه های گیلدیک در نیر به گل نشست

درختچه های گیلدیک در نیر به گل نشست

در کتب علمی و پزشکی خواصی از جمله دفع بوی بد بدن ، آرام کننده اعصاب ، سنگ و ورم کلیه ، ضدانگل ، تقویت کننده معده ، رفع غم و غصه ، سریع کننده جریان خون در پوست و لطافت پوست برای آن ذکر شده است