شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹ - ساعت : ۲۱:۳۰
۱۳۹۶/۰۵/۰۹ :: ۱۶:۳۰

آگهی استخدام ۱۴۸ نفر در علوم پزشکی اردبیل

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل در نظر دارد برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مراکز بهداشتی و درمانی تحت پوشش خود در استان تعداد ۱۴۸ نفر را از طریق آزمون و مصاحبه بصورت شرکتی بکارگیری کند.

آگهی استخدام ۱۴۸ نفر در علوم پزشکی اردبیل

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل در نظر دارد برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مراکز بهداشتی و درمانی تحت پوشش خود در استان تعداد ۱۴۸ نفر را از طریق آزمون و مصاحبه بصورت شرکتی بکارگیری کند.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل در نظر دارد برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مراکز بهداشتی و درمانی تحت پوشش  خود، تعداد ۱۴۸ نفر  در سراسر استان را از طریق امتحان عمومی، تخصصی و عملی (مهارتی)  به صورت خرید خدمات از طریق بخش خصوصی (شرکتی) با در نظر گرفتن شرایط مندرج ذیل بکارگیری کند.

بنا به گزارش واصله این جذب نیرو در ۱۳ عنان شغلی شامل پرستار، کارشناس اتاق عمل، کارشناس هوشبری، کارشناس علوم آزمایشگاهی، ماما، مهندسی صنایع، خدمات مالی، کارشناس کامپیوتر، نگهبان، امور خدماتی، راننده، اپراتور تلفن و کمک پرستار در تمام شهرستان های استان خواهد بود.

داشتن حداقل ۲۰ سال(متولدین قبل از ۷۶/۵/۱۵) و حداکثر ۳۰ سال تمام(۶۶/۵/۱۵) برای مشاغل کمک پرستار، نگهبان،امور خدماتی،راننده و اپراتور تلفن و حداکثر ۳۵ سال تمام(متولدین ۶۱/۵/۱۵) برای سایر مشاغل ز جمله شرایط شرکت در این آزمون عنوان شده است.

متقاضیان واجد شرایط می توانند حداکثر تا تاریخ ۹۶/۵/۱۵ نسبت به ثبت نام الکترونیکی خود به نشانی azmoon.arums.ac.ir اقدام کنند.

دانلود فایل برگ درخواست شغل بصورت خرید خدمات از دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

اشتراک این خبر :

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است