یکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۹ - ساعت : ۰۵:۴۹
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ :: ۱۱:۳۹

استخدام های سفارشی در استان اردبیل

در حالی که بسیاری از جوانان تحصیل کرده و نخبه روزانه در جستجوی آزمون های استخدامی هستند، متاسفانه مشاهد می شود افرادی خاص در استان اردبیل به صورت سفارشی جذب دستگاه های دولتی می شوند.

استخدام های سفارشی در استان اردبیل

در حالی که بسیاری از جوانان تحصیل کرده و نخبه روزانه در جستجوی آزمون های استخدامی هستند، متاسفانه مشاهد می شود افرادی خاص در استان اردبیل به صورت سفارشی جذب دستگاه های دولتی می شوند.

استخدام های سفارشی در استان اردبیل مشاهده می شود که افرادی خاص در استان اردبیل به صورت سفارشی جذب دستگاه های دولتی می شوند.

 

در حالی که بسیاری از جوانان تحصیل کرده و نخبه روزانه در جستجوی آزمون های استخدامی هستند، متاسفانه مشاهد می شود افرادی خاص در استان اردبیل به صورت سفارشی جذب دستگاه های دولتی می شوند.

نکته جالب این که افراد ذکر شده هیچ گونه سابقه اجرایی نداشته و اغلب به واسطه نخبگی! در ارتباطات و فعالیت در رسانه های خاص محبوب قلوب برخی مدیران شدند.

آزمون استخدام

این موضوع در شرایطی است که بر اساس نص صریح قانون، جذب نیروی انسانی در دستگاه های دولتی باید بر اساس ضوابط قانونی و از طریق برگزاری آزمون باشد.

ضرورت آسیب شناسی این موضوع بر می گردد به وقتی که خبر استخدام های سفارشی در رسانه ها می پیچد و هر انسان ضابطه مندی را آزرده خاطر می سازد.

آسیبی که اگر به درستی تحلیل و شناخته شود شاید عواقب آن هم ردیف با اثر تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران و یا کمتر از آن نباشد.

زمانی که خبر انتصاب این گونه افراد منتشر می شود، فارغ از کاردانی یا ناکارآمدی وی، موجی از بی انگیزگی و نامیدی را در یک جامعه به راه می اندازد. موجی که اولین قربانیان آن افراد فرهیخته، مقید به قانون و اخلاقمدار هستند.

امیدوار است مسوولان و نهادهای مربوطه در انتخاب مدیران دقت های لازم را بیش از گذشته لحاظ نمایند تا شاهد حضور انسان های شایسته بر مسند امور و به تبع آن شاهد پیشرفت و توسعه کشور عزیزمان باشیم.

اسناد تمام استخدام های عنوان شده اعم از رئیس دفتر، معاون و مدیر موجود و قابل ارائه است.

اشتراک این خبر :

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است