جمعه ۱۴ آذر ۱۳۹۹ - ساعت : ۰۷:۵۷
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ :: ۱۱:۴۳

عده ای با رای ندادن به نحوی اعتراض خود را به شرایط به و جود آمده در سطح کشور نشان دهند.

امید بایرام زاده

آیا این نوع برخورد می تواند باعث شود تا جامعه را اصلاح کنیم، تاریخ درس های خوبی را در خود دارد که باید از آن درس گرفت نه این که یک اشتباه را بارها تکرار کرد. بی شک این اشتباهات بدون هزینه نخواهد بود و بیشتر هزینه را خود مردم خواهند پرداخت.

در آستانه انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی قرار گرفته ایم و نامزدهای احتمالی و احزاب و جناح های سیاسی می خواهند خود را در معرض داوری مردم قرار دهند ، آنها از شرایط به وجود آمد در کشور با خبر هستند و میدانند احتمال دارد شرایط اقتصادی کشور در چند سال اخیر، باعث کاهش مشارکت مردم در انتخابات پیشرو شود . این موضوع بعضی از افراد و جریان های سیاسی را امیدوار کرده است که با فضای مشارکتی حداقلی بتواند وارد مجلس یازدهم بشوند.

اما از این وضعیت یک تعداد از افراد خوشحال هستند و یک تعداد ناراحت به دلیل اینکه اگر مشارکت کاهش یابد کسانی انتخابات خواهند شد که شرایط را از دوره قبل هم بدتر خواهند کرد به همین خاطر باید تصمیم هوشمندانه گرفته شود و حتما در انتخابات شرکت کرد چون که با تندروی ،لجبازی و حرکت های افراطی نمی توان جامعه را اصلاح کرد .باید پشت هر کاری تفکر و منطق عقلانی وجود داشته باشد.

برای هر کاری باید درک عمیق ،دقیق و اصولی از آن داشته باشیم با حرکت های بی پایه اساس نمی توان کاری از پیش برد اصلاح جامعه نیازمند زمان و برنامه ریزی جامع است که در کنار آن باید سطح آگاهی مردم هم افزایش یابد واین موضوع چیزی نیست که یک شبه به دست آید.

نسخه های سایر کشورهای براساس تحقیات و پژوهش های آن منطقه به دست آمد است و شرایط فرهنگی ، اجتماعی ،اقتصادی وخیلی چیزهای دیگر هم در این موضوع نقش دارد، با الگو برداری از جامعه پیشرفته این توان وجود ندارد که بتواند آن روش را در بین جامعه دیگر با سلایق مختلف اجرایی کرد.

در مجموع این نتیجه حاصل می شود که عدم مشارکت مردم در انتخابات پیش رو باعث خوشحالی دشمنان خارجی و فرصت طلبان داخلی را فراهم خواهد ساخت و در کنار آن افراد نالایق که این فرصت برایشان مهیا شده است تا به عنوان منتخب مردم به مجلس راه پیدا کنند و بی شک این افراد شرایط را از روز های گذشته خراب تر خواهند کرد و بازهم بازنده این رقابت دوباره مردم خواهند بود.

بهترین روش برای اینکه تاریخ تکرار نشود باید درانتخاب نامزد های انتخاباتی دقت کنیم و فریب وعده های کذایی کاندیداها را نخوریم و از همه مهم تر مواظب بازاریاب های انتخاباتی باشیم چون که برای رسید به قدرت دست به هرکاری می زنند.

اشتراک این خبر :

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است