شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ساعت : ۱۳:۳۲
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ :: ۸:۴۲

ادامهء سرما و بارش متناوب تا ۲۰ مهر!

پیش بینی هوای استان اردبیل در روزهای آتی

ادامهء سرما و بارش متناوب تا ۲۰ مهر!

ادامهء سرما و بارش متناوب تا ۲۰ مهر!

پیش بینی هوای استان اردبیل در روزهای آتی

هوای اغلب ابری ؛ گاهی مه آلود و بارش ملایم در بسیاری از روزها تا ۲۰ مهر در نقاطی از شمالغرب و کرانهء خزر ادامه می یابد.آنچه نقشه های تراز میانی برای دههء اول مهر ترسیم میکنند با وضع هوای پیش بینی شده در پیش آگاهی های قبل دگرگونی اندک دارد. در مجموع از میزان بارش مورد انتظار برای این مدت کاسته شده ولی از نظر دما تغییر چندان در الگوها روی نداده است.طی این مدت بارش در شرق و شمال اردبیل و تا حدی شمال آذربایجان و در مقطعی چند در خزر و گیلان تمرکز می یابد.

از اولین شامگاه پاییز تا نیمه شب بارش در جلگهء مغان ؛ بلندیهای منتهی به گیلان در شرق اردبیل و گیلان چشمگیر انتظار میرود. تا عصر امروز در نواحی واقع در مرز اردبیل و گیلان بارش ملایم ادامه دارد.طی ۳ و ۴ مهر ‌از شمالغرب تا خراسان بارش متوقف و تا پنج درجه بر دما در طول روز افزوده میشود ولی شبها همچنان سرد و در نقاطی چون دشت اردبیل تا مرز یخبندان است.

از نخستین ساعت ۵ مهر با نفوذ شارشهای ناپایدار از شرق دریای سیاه ؛ منطقهء قفقاز و خزر به آرامی باران ملایم از کرانهء غرب خزر آغاز و تا عصر به اردبیل ؛ گیلان ؛ مازندران ؛ گلستان و خراسان گسترش می یابد. بارش در بلندیهای بالای ۲۵۰۰ متر به شکل برف است و در جلگه ها و دشتها گاهی با احتمال رعدوبرق و تگرگ منجر به سیلاب میشود. از حوالی هشتم پاییز با تشدید پیشروی سرما ؛ خط گرمای ژئوپتانسیل دکامتر تا خلیج فارس پسروی میکند و سرمایش کم سابقه فلات ایران را از شمال تا استانهای اصفهان ؛ کرمان ؛ سمنان ؛ یزد ؛ تهران و فارس در بر میگیرد. امکان رسیدن کمینه دما در تهران به ۵ و در اردبیل به نقطهء یخبندان هست!
در صورت ثبات الگوهای کنونی دور بعدی سرما و بارش از دهم مهر آغاز میشود.

مسعود وسیله ایردموسی

اشتراک این خبر :

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است