جمعه ۹ آبان ۱۳۹۹ - ساعت : ۱۷:۱۰
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ :: ۱۳:۲۹

اصغر مناف زاده

نفرین برجنگ، لعنت بر سلاح کشتارجمعی_ چه به آغاز کنندگان و آتش افروزان جنگ چه بر هیزم آوران و دمندگان بر آتش جنگ وچه بر ناظران ساکت، بی اثر و منفعل ، و فاقد احساس مسئولیت انسانی.

نفرین بر جنگ ، لعنت بر هرگونه سلاح کشت و کشتار_ چرا که قربانیان آن کودکان،زنان، مردان و چه بسا پیرانه سران بی دفاع و رانده شده از خانه و کاشانه های خود می باشند.به واقع جدا از هر سیاست و استراتژی ای،جدا ازهرکیش،دین و نژادی،بازنده اصلی هرجنگی همیشه مردم بی دفاع هستند.

نفرین برجنگ،نابود باد هرنوع سلاح کشتار جمعی و فردی- که منشأ اصلی آن قدرت طلبی و فزون خواهی،خودبرتر بینی،تکبر،تعصب کورکورانه و ندانم کاری سیاست مداران کشورها و از همه مهمتر غارت منابع نفتی، معدنی و دیگر دارائی های با ارزش کشورهای عقب و محروم نگهداشته شده توسط کشورهای قدرت طلبِ استثمارپیشه سراپا مسلحِ حیله گر، ظاهرا به نفع منافع ملی و در واقع به کام تنی انگشت شمار زالو های سیری ناپذیر انسان نمای خود می باشد.

نفرین برجنگ،نابود باد هرگونه سلاح کشتار جمعی و فردی _ که در سال های دور و نزدیک، جهان بواسطه جنگ های داخلی چه جنایت هایی را به خود ندیده است. جنایت هایی که توسط انسان نماهائی صورت گرفته و می گیرد که خود زمانی کودک و نوجوان بوده و صد البته مخالف جنگ و کشتار، لیکن حال به راحتی کودک سرمیبرد و تیر خلاص بر پیکر بی جال پیرمرد می زند!

نفرین برجنگ، نابود باد کمپانی های اسلحه و مهمات سازی و مافیای فروش تجهیزات به جهت فروش و کسب درآمد، جنگ را بواسطه نفوذ در رهبران کشورهای مختلف از جمله کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته، خود جنگ آغاز می کنند و خودشان آن را پایان می رسانند.

نفرین برجنگ،نابود باد هرگونه سلاح کشتار جمعی و فردی و انسان نماهائی که با قساوت تمام دستور زنده بگور کردن انسان های بی گناه و بی دفاع را صادر می کند بدون ذره ای احساس شرم انسانی و دغدغه وجدان!

نفرین برجنگ،لعنت بر هرگونه نفرت در انسانها، سیل نفرت بر هرگونه شهوت خونریزی انسانها، نابود باد هرگونه سلاح کشتار جمعی و فردی که انسان های مظلوم اعم از زن،کودک،پیرمرد و حتی کودکان در بغل مادرانشان در کوره های آدم سوزی، سوختند و یا در اتاق های گاز در کمال بی رحمی خفه شدند.

نفرین،نفرین و صد و هزاران بار نکبت بر سیاست پیشه گان قدرت طلبِ و سرمایه داران سیری ناپذیر که جهت فروش اسلحه و تجهیزات نظامی به منظور کسب سود ولو با توسل به هر شیوه غیر انسانی و بی توجه به جان انسانها و طبیعت ومحیط زیست، به هر بهانه ای ملت ها را به جان همدیگر می اندازند تا همدیگر را وحشیانه قتل عام کنند ، سپس خود به تماشا می نشینند بی آنکه خم به ابرو بیآورند.
به امیدروزی که صلح در سراسر جهان بطور همیشگی سایه افکند.

رزمایش جنگ

اشتراک این خبر :

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است