سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹ - ساعت : ۰۸:۴۵
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ :: ۱۴:۴۱

ختم غائله یونس ژائله

 شماره ۳۱  نشریه زمان اردبیل منتشر شد.

ختم غائله یونس ژائله

 شماره ۳۱  نشریه زمان اردبیل منتشر شد.

صاحب امتیاز: صدیف بدری

مدیر مسئول: سید مصطفی جمشیدی

 

اشتراک این خبر :

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است