جمعه ۹ آبان ۱۳۹۹ - ساعت : ۱۶:۵۹
خانه » مطبوعات

نشریه رفاقت در شماره ۱۳۰ ضمن پرداختن به آغاز صادرات هوایی در بازار اردبیل عنوان” ثروتمند” را برای بعنوان تیتر اول خود انتخاب کرده است.

نشریه سیمای اردبیل به اشاره به افزایش فقر در بین کارگران، گزارشی از وضعیت اسفبار ورزشگاه ۲۰ هزار نفری علی دایی شهر اردبیل منتشر کرده است.

شماره ۱۳۴۰ نشریه پیام اردبیل منتشر شد.

نشریه “برای اردبیل” این هفته به موضوع کشت و صنعت مغان پرداخته و در ادامه آورده است: 

 شماره ۳۱  نشریه زمان اردبیل منتشر شد.

شماره ۴۷ نشریه اردبیل آینده منتشر شد.

شماره ۱۲ ماهنامه فرهنگی-اجتماعی-تحلیلی ساری‌بولوت با نگاهی به فرهنگ ورزش و تندرستی در اردبیل منتشر شد.

نشریه پیام اردبیل به موضوع ” قره باغ” آذربایجان پرداخته و تیتر نخست خود را بیانیه ائمه جمعه استانهای شمال غرب کشور اختصاص داده است.

نشریه چشم انداز اردبیل در شماره جدید به موضوع سفر رئیس قوه قضاییه به اردبیل پرداخته و موضوع زمین خواری در این استان را از زوایای دیگر مورد بررسی قرار داده است.

شماره ۱۱ نشریه برگ خبر منتشر شد.