کاهش ۹۵ درصدی تولید سیب در خلخال

بهبود علیزاده گفت: سرمازدگی بار و سردرختی درختان میوه و باغات سیب در بهار امسال علت اصلی کاهش تولید محصول در باغات است.

وی گفت: برداشت سیب پاییزی از سطح معدود باغات سیب مصون مانده از گزند سرمای بهار امسال آغاز شده و پیش بینی می شود مجموع سیب برداشتی تا پایان فصل برداشت به حداکثر هزار تن برسد.

او اظهار داشت: با توجه به وجود شرایط مساعد جوی در خلخال این شهرستان از مناطق بسیار مستعد برای کشت و پرورش انواع درختان سیب است.

وی با بیان اینکه هزار و ۱۹۰ هکتار از اراضی مستعد کشاورزی شهرستان به ایجاد باغ های سیب اختصاص یافته، افزود: سالانه به طور میانگین بیش از ۲۰ هزار تن انواع سیب از باغ سیب ها برداشت و روانه بازار مصرف می شد که سرما زدگی بهار امسال مانع از دستیابی به این میزان از تولید توسط باغداران سیب شد.

او گفت: برداشت انواع سیب پاییزه شامل ۲ نوع سیب لبنانی سفید و قرمز و انواع سیب های محلی پاییزه از اوایل نیمه دوم مهر هر سال آغاز شده و این کار تا ۱۵ آبان ادامه می یابد.

وی با بیان اینکه تولید ارگانیک سیب در باغ های سیب خلخال موجب افزایش کیفیت محصول تولیدی این شهرستان و افزایش میزان خریداران شده ، اظهار کرد: در این شهرستان انواع سیب پاییزی از ارقام لبنانی رد و گلدن ، سیب توزلی و خره پوست محلی تولید و روانه بازار مصرف در کشور می شود.

علیزاده با بیان اینکه بیشتر باغداران ، تولید سیب را به صورت سنتی و با کمترین استفاده از کود و سموم شیمیایی انجام می دهند، افزود: در سال های اخیر جهاد کشاورزی توسعه و کشت باغ های سیب متراکم و پاکوتاه را در بین باغداران منطقه در دستور کار خود قرار داده که این کار افزایش محصول و بهره وری بیشتر باغ های سیب را سبب خواهد شد.

خلخال در ۱۱۵ کیلومتری جنوب اردبیل قرار دارد ، این شهرستان دارای چهار هزار و ۵۰۰ هکتار انواع باغ میوه دانه دار ، هسته دار و خشکباری می باشد که از این میزان هزار و ۱۹۰ هکتار به تولید انواع سیب اختصاص داده شده است.

سرمای بهار امسال موجب وارد شدن خسارت سنگینی به بخش باغی و زراعی این شهرستان شد طوری که میزان خسارات وارده به باغداران و کشاورزان منطقه در بهار امسال هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

 

شماره خبر : 176693 - یکشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۴۳:۰۰
1396 copyright.