بازید وزیر صمت از کارخانه آرتاویل تایر اردبیل

وزیر صنعت، معدن و تجارت روز پنجشنبه در سفر به استان اردبیل از واحدهای تولیدی از کارخانه آرتاویل تایر بازدید کرد.

کارخانه آرتاویل تایر اردبیلکارخانه آرتاویل تایر اردبیلکارخانه آرتاویل تایر اردبیل

کارخانه آرتاویل تایر اردبیل

شماره خبر : 192147 - پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۳:۵۲
1396 copyright.