شماره : 206920
۲۹ / ۳ / ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۷

پل معلق شیشه ای هیر

مجموعه گردشگری پل معلق شیشه ای هیر که با سرمایه گذاری بخش خصوصی در جهت رونق و توسعه گردشگری در داخل باغ‌شهر هیر در مسیر جاده اصلی سرچم به اردبیل قرار دارد، بر روی رودخانه پردرخت هیرچایی احداث شده و دارای امکاناتی نظیر زیپ لاین، بگ جامپ و پرش از ارتفاع و شهر بازی کودکان است.

مجموعه گردشگری پل معلق شیشه ای هیر که با سرمایه گذاری بخش خصوصی در جهت رونق و توسعه گردشگری در داخل باغ‌شهر هیر در مسیر جاده اصلی سرچم به اردبیل قرار دارد، بر روی رودخانه پردرخت هیرچایی احداث شده و دارای امکاناتی نظیر زیپ لاین، بگ جامپ و پرش از ارتفاع و شهر بازی کودکان است.

ثبت شده در سایت ساوالان‌خبر طی شماره 206920 توسط parsa و در روز پنجشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۳۷:۰۳
© Copyright 2021 https://www.savalankhabar.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر