روز دامپزشکی از کجا آمده است؟

دامپزشک

– همزمان با رواج اهلی کردن حیوانات توجه به دامپزشکی اهمیت بیشتری یافت

– دامپزشکی دانشی تجربی است که به شناخت، درمان و پیشگیری بیماریها می‌پردازد

– در ایران قدیم از دامپزشک به عنوان بیطار یاد می‌شده‌است

– در سال ۱۳۶۹ بنا به پیشنهاد “دکتر حسن تاج بخش” روز ۱۴ مهر روز دامپزشکی نامگذاری شد

– چرا ۱۴ مهرماه؟؟؟

– در ایران باستان ۱۴ هر ماه “گوش روز” (فرشته‌ی نگهدار چهارپایان و جانوران سودمند) می‌گفتند

– اولین مدرسه دامپزشکی دنیا در تاریخ ۱۰ ژانویه ۱۷۶۲ افتتاح شد

– در ایران  سال ۱۳۱۱ بنای دانشکده دامپزشکی ابتدا به صورت مدرسه و بعداً دانشکده گذارده شد

– در سال‌های اخیر دانشکده‌های متعددی با ایجاد رشته‌های تخصصی به توسعه این رشته کمک کرده‌اند

– در تشکیلات وزارت جهاد کشاورزی سازمان دامپزشکی به عنوان سازمانی مستقل وابسته به آن وزارت شناخته شده است

–  رئیس این سازمان مستقیماً تحت نظارت وزیر به انجام وظیفه می‌پردازد

– از جمله وظایف این سازمان، شناسایی مناطق و منابع آلوده، راه سرایت و انتشار بیماری ها و مبارزه با بیماریهای همه‌گیر و قرنطینه‌ای دام …. است

– تا به امروز حدود ۴۹ درصد از بیماری های موجود در جهان بین انسان و دام مشترک است

– بنابراین دامپزشکی صرفا به معنای درمان یک بیماری در دام نیست، بلکه ضامن بهداشت عمومی و ارتقای سلامت جامعه  است

– این روز بر تمامی دامپزشکان کشور مبارک باد

شماره خبر : 211429 - یکشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۵۱:۵۱
1396 copyright.