یکشنبه ۹ آذر ۱۳۹۹ - ساعت : ۲۲:۳۲

معایب خواستگارهایم خیلی به چشمم می‌آید

 دختران دهه ۶۰؛ دهه‌ای که دخترانش هم به قله پیشرفت رسیدند و هم تنهایی کشیدند؛ حال که به اوج پختگی در ۴۰ سالگی رسیده‌اند و افتخار خانواده و جامعه شده‌اند، حاصلش شده چشیدن طعم تنهایی، حسرت و سرزنش های بیشمار.

عضو هیات علمی گروه مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی گفت: عدم دریافت آموزش‌ها و آگاهی‌های مناسب، سطح توقعات، نداشتن انگیزه برای ازدواج به دلایل مختلف، ترس از ازدواج، مشکل در انتخاب همسر، برخی از نگرش‌ها و دیدگاه‌های خانواده‌ها از قبیل اینکه اوّل باید برادر یا خواهر بزرگتر ازدواج کنند و بعد کوچکترها، عدم اشتغال، نداشتن مسکن، مشکل در تهیّه جهیزیه و هزینه‌های عروسی از موانع ازدواج آسان جوانان است.

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی خلخال گفت: با هدف کاهش آسیب بیماری کرونا ، ثبت ازدواج‌های این شهرستان مشروط به عدم برگزاری مراسم شد.

با یک نگاه نه یک دل بلکه صد دل عاشق شده و دل به دل هم می دهند؛ رابطه عاشقانه برقرار می کنند و سعی می کنند با کند و کاو در روحیات همدیگر و نگاه شان به واقعیت زندگی که گاهی یک ماه تا چندین سال طول می کشد تصمیم به ازدواج بگیرند.

محمد سیمزاری با بیان اینکه یکی از موانع بزرگ و غیر قابل انکار ازدواج، وضعیت اقتصادی کشور است و یکی دیگر از عوامل وضعیت اشتغال است،

جشن بزرگ گلریزان ازدواج با تهیه ۱۱۰ سری جهیزیه برای ۱۱۰نوعروس خانواده نیازمند در اردبیل برگزار می شود.

رییس دادگستری خلخال گفت: کاهش آمار طلاق در سال گذشته در این شهرستان متاثر از کاهش آمار ازدواج بوده است.