سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹ - ساعت : ۱۹:۲۰

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خلخالگفت: سرمازدگی به باغات گردو در خلخال بیش از ۱۲۷ میلیارد تومان خسارت وارد کرده است، گفت: امسال در اثر سرمازدگی بیش از ۱۲۷ میلیارد تومان در حوزه تولید گردو به باغداران شهرستان خلخال خسارت وارد شده است.

مدیر جهاد کشاورزی خلخال گفت: بارش برف در اوایل اردیبهشت ماه امسال و تدوام چند روزه یخبندان در این فصل از سال ۷۰ درصد محصول سردرختی باغ های میوه را از بین برده و خسارات سنگینی به باغداران این شهرستان تحمیل کرد.

مدیر جهاد کشاورزی خلخال گفت: امسال با پرداخت ۲۴ میلیارد ریال تسهیلات کم بهره بانکی به متقاضیان اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی ، زمینه اشتغال ۲۰۲ نفر در بخش کشاورزی این شهرستان فراهم شد.

مدیر جهاد کشاورزی خلخال گفت: با برگزاری دوره های ترویجی و آموزشی در بخش های کشاورزی ، باغبانی و دامداری زمینه لازم برای ایجاد تحول در این بخش ها ، رونق اقتصادی و کاهش هزینه های تولید فراهم می شود.

مدیر جهاد کشاورزی خلخال از کاهش ۹۵ درصدی تولید سیب در سال جاری در مقایسه با میزان سیب تولیدی در پاییز سال گذشته خبرداد.

بهبود علیزاده از احداث و راه اندازی نخستین شهرک گلخانه ای این شهرستان در آینده نزدیک خبر داد.