پنج شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۹ - ساعت : ۱۴:۴۹

روزنامه “برای اردبیل” این هفته به موضوع احدث سد کاراکورت بر روی رودخانه ارس پرداخته و آبگیری آن را تهدیدی به برای دشت مغان دانسته است.

شهروز کامجو

شهروز کامجو روزنامه نگار اردبیلی در این یادداشت به مقایسه مرگ و میر بیماری کرونا با دیگر بیماری ها پرداخته است.

مسیر انتخاباتی نامزدهای انتخابات در ۱۵ روز آتی می تواند سرنوشت ساز و این تحلیل را با درگونی مواجه کند.

دست های بسته دکتر «نمی توانیم»

شهروز کامجو در این یادداشت به تحلیل انتخابات بعد از اسامی مورد صلاحیت شورای نگهبان پرداخته است.