پنج شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۹ - ساعت : ۱۴:۲۱

علی اکبر روح نواز نسبت به شهادت ۲ نفر در مرز سردشت واکنش نشان داد.

علی اکبر روح نواز در صفحه شخصی خود به حاشیه های سخنان برخی مسئولان در جلسه کشت و صنعت مغان پرداخته و آن را به تعبیری همچون ” دوزیست” تشبیه کرده است.

علی اکبر روح نواز مدیر مسئول نشریه “چشم انداز اردبیل” در صفحه شخصی خود به اظهارات یک مقام وزارت آموزش و پرورش ایران که از احتمال ورود زبان چینی به فهرست آموزش زبان‌های خارجی دانش‌آموزان خبر داده داد، واکنش نشان داد.

علی اکبر روح نواز در این نوشته به علت گرانی مرغ در روزهای اخیر پرداخته است.

علی اکبر روح نواز در یادداشتی نوشت:

علی اکبر روح نواز در صفحه شخصی خود به موضوع سواستفاده برخی پزشکان از عنوان” مدافعان سلامت” و کسب مشروعیت در جامعه پرداخته است.

علی اکبر روح نواز در کانال شخصی خود در مورد جناح های اصولگرا و اصلاح طلب در اردبیل نوشت:

  داستان تراژیکی داریم، از یک طرف قانون اساسی، خواندن و نوشتن به زبانمان را به رسمیت شناخته اما در مسیر تحقق این مطالبه بحق، به عناوین رنگارنگ از قبیل جدایی طلب و امثالهم متهم می شویم. هر زمان هویت مان را به سخره می گیرند و از حق طبیعی امان دفاع می کنیم، بی…