جمعه ۴ مهر ۱۳۹۹ - ساعت : ۰۶:۵۵

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل به لزوم برخورداری از رویکردهای باز و جامع در عملیاتی سازی و کاربردی کردن برنامه‌های فرهنگی تأکید کرد

این رفتارهای متناقض را هر روز به نوعی شاهد هستیم. به راستی چه کسی مسئول تربیت پارادوکسیکال مردم جامعه است؟