شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹ - ساعت : ۰۶:۲۲

مدلها چنگی به دل نمیزنند! ۱۰ روز بی بارشی

پیش بینی وضعیت جوی استان اردبیل طی روزهای آینده

نفوذ زبانه هوای سرد با منشأ اسکاندیناوی از اولین ساعات واپسین روز مهر دمای اردبیل و دیگ نقاط سردسیر شمالغرب و بلندیهای غرب خزر را ۲۳ درجه پایین میکشد.

پیش بینی شرایط جوی در روزهای آینده

جوی پایدار تا اواخر هفته آتی در استان اردبیل حاکم خواهد بود و پدیده غالب، وزش باد در طی ساعات بعد از ظهر می‌باشد.

ساکنان نقاط سردسیر شمالغرب امشب و چندین شب و سپیده دم پیشرو ساعات پاییزی را با دمای منفی سپری خواهند کرد. 

سرمای طولانی که از هفتهء گذشته در پهنهء ‌پهناوری از فلات ایران جا خوش کرده است از غرب به آرامی در همان مسیری که آمده درحال پسروی به شرق یعنی خراسان است.

نقشه های تراز میانی همچنان از در پیش بودن هفته ای سرد ولی بی بارش برای ساکنان شمالغرب خبر میدهند.

نقشه های سینوپتیک از ادامهء بارش های متناوب تا ۱۷ و ماندگاری هوای سرد تا پایان مهر در شمالغرب و کرانهء جنوبی خزر حکایت دارند.

پیش بینی هوای استان اردبیل